Products » Training Solutions
Training Solutions
CNC Training Machining
ITS PLC Professional Edition
 
 
 
 
Training Solutions
 
Đào tạo vận hành máy CNC

Thiết bị đào tạo lập trình và vận hành máy phay/tiện CNC đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển với hai giải pháp phần mềm và phần cứng cho ứng dụng máy phay và tiện CNC.
- Virtual machine software: Hỗ trợ việc đào tạo lập trình và vận hành CNC ở mức độ cơ bản cho một phòng Lab từ 20 đến 50 sinh viên.
- CNC training machine: Với bảng điều khiển của hệ Fanuc 0i-MC/0i-TC giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận mà không phải e ngại đến việc hỏng hóc xảy ra.

ITS PLC Professional Edition

ITS PLC Professional Edition is the essential tool for individuals performing professional PLC training and education.It will improve your PLC training experience with high quality simulations of industrial plants that you can control in real-time. Each system is a lifelike simulation of a typical industrial plant that will bring the industry into your classroom. You can easily move it around, does not require maintenance and it does not present risks of injury to staff or damage to equipments. And it is a lightweight application that you won t even realize that it is running, leaving your computer resources free.